Rewitalizacja Bychawy

Plan

I. Piknik rewitalizacyjny 21.08.2016. – na Stadionie Miejskim w Bychawie

II. Piknik rewitalizacyjny 25.09.2016. - park przy Kościele

II. Diagnoza społeczno-gospodarcza 

     wykonanie analizy społeczno - gospodarczej dla całego terenu gminy

III. Spotkania studyjne

     informujące o zamierzeniach rewitalizacji w gminie (Co to jest Rewitalizacja?)

     wizja przeprowadzenia rewitalizacji w gminie.

IV. Warsztaty

     a)warsztaty dot. projektów szeroko rozumianych, projekty gminy i mieszkańców,

     b)warsztaty dot. projektów z poza sektora publicznego m.in. Kościoły,

         wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie

     c)warsztaty dot. rozwój przedsiębiorców

V. Debata z mieszkańcami na temat projektów

VI. Konsultacje projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Bychawy

Szukaj

Najnowsze wpisy

Kategorie