Rewitalizacja Bychawy

Aktualności

Opracowanie Programu Rewitalizacji Bychawy na lata 2017 - 2023

18 sierpień 2016, ADMIN

W celu zapewnienia długofalowego wzrostu jakości życia mieszkańców naszej gminy Urząd Miejski w Bychawie przystąpił do "Opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Bychawy na" lata 2017-2023.


Przedmiotowy program jest niezbędny do aplikowania o pozyskanie środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 na projekty o charakterze wielowymiarowej rewitalizacji.


Prace nad sporządzeniem Lokalnego Programu Rewitalizacji rozpoczynają się od analizy zjawisk kryzysowych we wszystkich badanych sferach, dokonanej na podstawie danych statystycznych, oraz po przeprowadzeniu badań ilościowych i jakościowych. Po zidentyfikowaniu zdegradowanych części miasta, wyznaczone zostaną obszary do rewitalizacji, na których koncentrować się będą działania wyprowadzające je ze stanu kryzysowego.


Równolegle do procesu diagnozowania problemów miasta rozpoczyna się proces konsultacji społecznych z mieszkańcami dotyczący ich potrzeb i przyszłych projektów rewitalizacyjnych. W najbliższym czasie planowany jest cykl spotkań oraz warsztatów z mieszkańcami, przedsiębiorcami i organizacjami.


Zapraszamy zarówno wspólnoty mieszkaniowe jak i mieszkańców, stowarzyszenia i wszystkich zainteresowanych. Jednym z założeń jest rewitalizacja społeczna, która ma na celu poprawę życia mieszkańców, integrację, współpracę, wspólne działanie, poznanie, projekty i konkursy, które podniosą jakoś życia w Gminie Bychawa.

Szukaj

Najnowsze wpisy

Kategorie